Pandemia Covid-19

Home / Nasze akcje / Pandemia Covid-19

 

Zwierzęta w czasie zagrożenia epidemiologicznego Covid-19

Cały świat zmaga się z pandemią, oczy wszystkich skierowane są na rosnące statystyki zachorowań. Niestety, cierpienie zwierząt i ich wołanie o pomoc cichnie. Zaraza odebrała im głos, a my nie możemy pozostać obojętni.

 Procedura pomocowa dla zwierząt objętych kwarantanną lub pozostawionych bez opieki

W związku z ogłoszeniem pandemii i zwiększoną liczbą zachorowań na Covid-19, oraz osób objętych kwarantanną na terenie naszych działań, zgłosiliśmy służbom swoją gotowość do niesienia pomocy zwierzętom, które znalazły się w zasięgu kwarantanny, lub których właściciele trafili do szpitali w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Opracowaliśmy stosowną procedurę postępowania,- wg której zapotrzebowanie na pomoc w opiece nad zwierzętami należy zgłosić lokalnemu posterunkowi policji ,który sprawuje nadzór nad osobami objętymi kwarantanną. Procedurą pomocową możemy objąć teren Warszawy i okolic.

Niestety stan funduszy wstrzymuje nasze działania, dlatego przede wszystkim poprosimy Was o wsparcie finansowe. Do tej sytuacji doprowadził nas wysoki koszt ratowania życia stada kóz z warszawskiej wyspy. Do rozwiązania tego problemu potrzebna jest wasza pomoc! Bez Waszej pomocy nie będziemy mieli środków na zatankowanie samochodów, zakupu środków zabezpieczenia personelu i dezynfekcji pojazdów.

Zalecenia dla kierowców samochodów dostawczych/ciężarowych zawierających żywy inwentarz.

w dniu 17/03/2020 Minister spraw wewnętrznych i administracji wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną. Dodając w nim §4a, przyznał komendantowi głównemu straży granicznej prawo do wyrażania zgody na przekraczanie granic państwa w miejscach innych niż dotychczasowo ustanowione w przepisach. W związku z powyższym, straż graniczna uzyskała umocowanie do otwarcia nowych punktów kontroli granicznej, przeznaczonych w szczególności dla transportów wiozących żywe zwierzęta. To dzięki temu rozwiązaniu, narastający problem zwierząt konających w dziesięciokilomentrowych kolejkach do odprawy granicznej mógł zostać zaadresowany, znacząco usprawniając ich płynny przepływ przez granicę.

Potrzebujemy was tak jak inne służby. By nieść pomoc musimy każdą osobę zaopatrzyć w środki sanitarne oraz inne środki ostrożności. 😷

➡️ pomagam.pl/zwierzetawpandemii

Właśnie kończą nam się prywatne materiały zabezpieczające przed wirusem. Liczba zgłoszeń stale rośnie, reasumując, dajcie nam sił w tym trudnym czasie‼️
One na to zasługują! Na ratunek, na pomoc, na bezpieczeństwo i troskę. Nie zapominajmy o najsłabszych!