O nas

Działamy na rzecz poprawy dobrostanu
zwierząt domowych, gospodarskich
i dziko żyjących

O NAS

Fundacja Animal Rescue Polska powstała na początku 2015 roku z inicjatywy Ingi Lechowskiej i Dawida Fabiańskiego. Jej założyciele mieli za sobą wieloletnie doświadczenie w działaniu na rzecz zwierząt. Ich marzeniem było stworzyć miejsce, w którym pasja do pomagania Tym, których życie tak często jest bagatelizowane lub w bestialski sposób odbierane będzie priorytetem.

Fundacja od początku istnienia prowadzi działania interwencyjne na rzecz zwierząt domowych, gospodarskich i dziko żyjących. Skupia swoją energię lokalnie, aby to co robi było widoczne i stało się impulsem do rewolucji w temacie ochrony zwierząt. Celem Fundacji jest również zapobieganie bezdomności oraz uczenia najmłodszych szacunku, empatii, a także chęci do działania i mówienia głośnego NIE dla krzywdzenia zwierząt.

W ramach działalności fundacji jesteśmy do dyspozycji 24 godziny na dobę, każdego dnia tygodnia. Bez względu na weekend czy święto, nasi wolontariusze są gotowi do pomagania. Zajmujemy się ratowaniem dzikich zwierząt poszkodowanych w wypadkach, interweniujemy podczas zdarzeń, w których zwierzęta zagrażają życiu i zdrowiu ludzi, kontrolujemy warunki przetrzymywania, hodowli i transportu zwierząt domowych i gospodarskich. Dbamy o przestrzeganie praw zwierząt, realizujemy program adopcyjny, wspieramy i propagujemy ideę sterylizacji i kastracji zwierząt.

Na co dzień spotykamy się z okrucieństwem, bezmyślnością, ale także brakiem wiedzy ludzi. Dlatego staramy się o stworzenie Społecznego Centrum Ekologii, w którym poszkodowane zwierzęta mogłyby spokojnie dojść do zdrowia, lub – w przypadku stałej niepełnosprawności – spędzić resztę życia. O ile dla zwierząt domowych mamy domy tymczasowe, tak dla zwierząt dzikich takich miejsc jest wciąż zbyt mało. Podczas swojej działalności ratowaliśmy sarny, łosie, dziki, lisy, wiewiórki, bobry, łabędzie.

Dzięki determinacji i zaangażowaniu wolontariuszy, Fundacja Animal Rescue, jako pierwsza w Polsce, posiada karetki dla zwierząt, które mają uprawnienia pojazdów uprzywilejowanych. Karetka jest wyposażona w klatki, chwytaki, nosze i niezbędne leki. Fundacja współpracuje z weterynarzem, który wyjeżdża do poszkodowanych zwierząt, jeśli zachodzi taka potrzeba. W karetce znajduje się również specjalistyczny sprzęt do podejmowania interwencji w przypadkach, gdy zwierzęta zagrażają bezpieczeństwu i życiu ludzi.

0 zwierząt, które otrzymało pomoc
0 przeprowadzonych interwencji
0 przejechanych kilometrów na interwencjach
0 gmin, z którymi współpracujemy