Interwencja 15.04.2016 godz. 23:57 (film)

Interwencja 15.04.2016 godz. 23:57 (film)

Zgłoszenie od Powiatowego Biura Zarządzania Kryzysowego powiatu Piaseczyńskiego oraz Policji.wp-1460768548234.jpg
Interwencja dotyczyła rannego łabędzia. Zwierzę w nieznany sposób przedostało się na posesję osoby zgłaszającej przy ul. Wiśniowej w Piasecznie.
Zwierzę bardzo mocno krwawiło. Próbując oddychać przy wydechu wypluwało krew.

W trybie alarmowym Inspektorzy przetransportowali zwierzę do kliniki weterynaryjnej. Niestety w chwili dojazdu do kliniki Łabędź odszedł od nas. Według lekarzy zwierzę musiało został potrącone przez pojazd, bądź coś lub ktoś musiał je mocno uderzyć.
Dzięki Wam możemy wyjeżdżać na takie interwencje.Pomóż nam działać.

Fundacja Animal Rescue Poland ul. Sobieskiego 72b 02-930 Warszawa KRS 0000543263
NR KONTA RAIFFEISEN BANK 92 1750 0012 0000 0000 2781 0578 Tyt.interwencje

Interwencje zakończono przed pierwszą w nocy 16.04.206r.
Na miejscu:
Grupa Interwencyjna ARP 001
Ambulans Weterynaryjny