"Budujemy mosty dla pana starosty"

"Budujemy mosty dla pana starosty"

Tydzień Dobroci dla Zwierząt, dzień: 5.

most„Nikt nie bada, ile zwierząt ginie na naszych drogach” mówi Jan Konopka z MŚ.
Szacuje się jednak, że co roku pod kołami ginie około 20% populacji lisów, kun, tchórzy, zajęcy, borsuków, około 30 tysięcy jeży i 20 tysięcy saren, liczne płazy i gady.
Przez pojęcie zielonych mostów rozumie się rozwiązania architektoniczne stwarzające możliwość migracji dzikich zwierząt pomimo istnienia autostrad. Rozwiązanie to dotyczy głównie dużych zwierząt kopytnych, jak: jelenie, sarny, łosie, dziki.
Ale nie są to jedyne gatunki zwierząt korzystające z tego typu przepraw.
Zielone mosty świetnie zdają egzamin w przypadku autostrad, dróg szybkiego ruchu. Choć tak na prawdę panujący tam hałas i migające nocą światła odstraszają większość zwierząt. Dla tych nieustraszonych most to sposób na przeżycie. Poniższy wykres pokazuje, że najwięcej zwierząt ginie jednak na mniejszych drogach – gminnych. Nie ma możliwości ogrodzenia takiej drogi, nie ma dobrego sposobu na jej zabezpieczenie.
Kolizje i zdarzenia drogowe ze zwierzętami są więc nieuniknione. Niestety. Pytanie tylko jak zareagujemy, kiedy już dojdzie do takiego nieszczęścia. Czy, jeśli będziemy szukać pomocy dla zwierzęcia, bedzie miał kto pomóc…?
wykres